Who's Online

В момента има 7 посетителя в сайта

facebook rss youtube 

tel

Станете Спонсор

Станете дарител

Обединени от любовта към бойните изкуства и от желанието да приобщим по-широк кръг от хора към каузите и целите си, ние от Карате клуб „Ронин 11” се стараем непрекъснато да разширяваме своята дейност както и броя на изявите, в които взимаме участие. Естествено за това са необходими и немалко усилия и средства. Като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ, Карате клуба осъществява своята дейност, чрез набиране на средства по два основни начина:

членски внос – месечният членски внос се определя от общото събрание и се внася от всички членове на клуба

дарения – лични или корпоративни, подпомагащи дейността ни като цяло или за конкретни цели и дейности

Ние сме изключително благодарни на хората и организациите, които подпомагат осъществяването на основната ни дейност, както и отделни мероприятия, които организираме.

Карате клуб „Ронин 11” отправя апел към всички Вас, които обичате и цените българското карате и спорт да подкрепите нашите проекти и дейности като направите лично или корпоративно дарение. Нашите дарители и спомоществователи ползват финансови облекчения според българското законодателство и се радват на обичта на много талантливи млади спортисти.

Ако желаете да подкрепите българското карате посредством парично или материално дарение чрез Карате клуб „Ронин 11” може да разчитате на нашата цялостна подкрепа и съдействие, свързани със самия акт на даряване и получаване на пълен и подробен отчет, относно начина на изразходване на дарените от Вас средства.

 
Home Станете Спонсор